Помощ

2015-11-02   |    Гледания: 11411
 • Как се добавя доход или разход?

   

   

  По всяко време когато сте в менюто Начало или Транзакции вие можете да добавите разход или доход, нужно е само да натиснете един от двата бутони намиращи се в горната лява част на тези секции.

  След като сте натиснали примерно Добави Разход вие ще видите нов прозорец, в който вие можете да въведе сумата на вашият разход, от каква категория можете и да добавите кратко описание за разхода си.

  Ако искате да въведете сума с остатък, то след цялото число трябва да натиснете точка(.) или запетая(,) примерно 9.35 или 9.35 за разход от 9 лева и 35 стотинки.

  Когато изберете категория, ще видите нов прозорец с категории - това е лист от главни категории. При преминаване над някоя главна категория, вие ще видите и под-категориите, на тази главна категория. Ако искате да въведете разход за платена такса на интернета ви за месеца, трябва да изберете „Категория“, след което ще видите лист от главни категории, преминете през главна категория „Сметки“, след това ще видите нов лист от под-категории и изберете „Интернет“.

  За ваше улеснение сме изброели в 2-та реда най-често използваните от вас категории.

  Също така за ваше улеснение сме създали функционалността „повтаряща се транзакция“, с тази функция, вие можете да зададете на избран от вас разход, автоматично да се повтаря. Например, вие живеете под наем и имате фиксирана сума, която ще плащате всеки месец – в този случай, вие можете да изберете под-категория „Наем“, след като въведете сумата за наем, вие може да натиснете Добави като повтаряща се транзакция и да изберете Всеки месец и на избраната от вас дата, всеки следващ месец, вие ще имате автоматично добавен разход за „Наем“.

  Ако искате да редактирате или да изтриете дадена транзакция е нужно да преминете върху нея, след което да я натиснете и да изберете редактирай или изтрий от новият прозорец.

  Вие можете да редактирате или изтриете повтаряща се транзакция, нужно е отново да преминете върху нея и да я натиснете, а ако решите да я изтриете ще имате няколко опции.

  Ако сте направили повтаряща се транзакция например 5 лева за „Паркинг“, то вие можете да изберете:


  Само тази транзакция – ако в този ден имате повтаряща се транзакция, но нямате разход, можете да използвате тази опция.

  Всички повтарящата се разходи – ако изберете тази опция, вие ще изтриете всички ваши отчетени повтаряща си се транзакции(разходи) за „Паркинг“ на стойност 5 лева.

  От този ден на сетне – тази опция спира създаването на нови повтаряща се транзакции за „Паркинг“ на стойност 5 лева. Да кажем, че днес 29 Октомври 2015, имате нова транзакция за „Паркинг“, но от днес вие вече спирате, да имате такъв разход, то вие можете да изберете опцията от този ден насетне.
  Ако сте забравили да спрете повтарящата се транзакция за „Паркинг“ на 27 Октомври 2015, то вие можете да натиснете върху транзакцията „Паркинг“ на 27 Октомври и да изберете от този ден на сетне и вие автоматично, ще спрете създаването на нови дневни транзакции „Паркинг“ и ще изтриете повтарящите се дневни транзакции за „Паркинг“ на 28 и 29 Октомври.
   

 • Какво представляват Транзакциите?

   

   

   

  В менюто транзакции вие отново можете да добавяте вашите доходи или разходи, нужно е само да натиснете един от двата бутона - Добави Доход или Добави Разход.

  Когато влезете в менюто Транзакции, вие ще видите списък с всички ваши транзакции, които датират от началото на вашата регистрация.

  Ако на дадена транзакция видите полукръг със стрелка и буква по средата, това означава, че дадената транзакция е повтаряща се.

  Можете също така да запазите всички ваши транзакции, като натиснете върху бутона Експортирай Данните - трябва да изберете дали искате да запазите данните за текущият месец, за избран от вас период или за цялото време. Веднъж избрали период трябва да решите дали искате да запазите само вашите доходи или разходи, или предпочитате да запазите и доходите и разходите ви. След което трябва да натиснете един от двата бутона Експортирай към Excel или Експортирай към CSV

  В дясната част в менюто Транзакции, вие ще видите модул за търсене - вие трябва да въведете името на вашият доход или разход и да видите всички ваши транзакции по зададените от вас критерии. Ако искате можете да изберете и Разширено търсене. След като го натиснете  ще се появи нов прозорец, в който вие ще можете да търсете по зададените от вас критерии - категория на вашата транзакция, период и тип( доход или разход). Също така ще можете да търсите из вашите транзакции като заложите минимална или максимална стойност.

  А под модула за търсене ще видите друг модул, който ви показва графично Дневните ви разходи за последните 7 дни,

  Също така вие ще видите модул Най-големите разходи за месеца. Този модул ви показва сумарно вашите разходи по главни категории - ще видите донът графика със сектори от главните ви категории, а под нея списък с всички вашите главни категории и разходите им за текущият месец. Вие можете да натиснете върху секторите на донът графиката и да видите вашите разходи по подкатеогрии.

 • Как се създава Бюджет?

   

   

  Менюто Бюджет е най-добрият инструмент за планиране на вашите доходи.

  Първоначално вие ще видите бутон Бюджет за всички месечни доходи в частта Месечни Доходи и бутон Бюджет за всички месечни разходи в частта Месечни Разходи – тези бутони залагат максималната сума за месеца, която вие планирате(бюджетирате) като доход или разход. Това най-просто представлява базовият ви бюджет за месеца.

  Вие планирате(бюджетирате), че този месец ще имате 800 лева разходи, следователно натискате бутона Бюджет за всички месечни разходи и задавате сумата от 800 лв.

  Системата ще следи всички създадени от вас разходи през месеца ще ги сумира и ще ги отчита в Месечни разходи. По всяко време, Вие ще можете да редактирате или изтриете вашият месечен бюджет, като преминете върху Месечни Разходи.

  Ако решите да имате по-подробен бюджет вие можете да създадете бюджет по различни от вас избрани категории.

  След като сте въвели Бюджет за всички месечни разходи, вие ще видите нов бутон Бюджет за категория.

  Ако използвате често вашият автомобил, вие можете да създаде месечен бюджет за всички разходи по автомобилът ви. Трябва да натиснете бутона Бюджет за категория и да изберете „Категория“. Ще видите лист с главни категории, трябва да изберете „Автомобил“ и да въведете желаната от вас сума, след което натиснете бутона Добави.

  След като сте създали, вече главната категория „Автомобил“, вие можете да създаде и бюджет за подкатегориите от тази главна категория. Ако искате да бюджетирате разходи за „Гориво“, трябва да натиснете бутона „Бюджет за категория“ и да изберете „Категория“. Ще видите списък с главни категории, трябва да изберете „Автомобил“ и изберете „Гориво“да въведете желаната от вас сума, след което натиснете бутона Добави.

  Трябва да знаете, че сумата за бюджет за подкатегория, не може да бъде по-голяма от бюджета по главната категория – не можете да имате 80 лева бюджет за „Гориво“, ако имате 100 лева бюджет за „Автомобил.“

  Както трябва да знаете, че сумата за бюджет по главната категория, не може да бъде по-голяма от месечният ви бюджет – ако сте бюджетирали 800 лева за „всички месечни разходи“, то не можете да имате 850 лева бюджет за категория „Автомобил“.

  За да планирате(бюджетирате) „доходите“ си, всичко е валидно както при планирането на „разходите“.

  При превишаване на сумата от заложеният от вас бюджет, вие ще получите „сигнал“ както бюджета Ви, ще стане в червен цвят.

  Можете да избирате да виждате вашите минали месечни бюджети като изберете стрелките на Календара или да натиснете върху Изберете минал бюджет в дясно от Календара.

  В дясната част менюто Бюджет ще видите графично всички Доходи и Разходи за текущият месеца спрямо заложеният от вас месечни бюджети за доходи и разходи. Също така вие ще видите графично и вашите последни 4-ри месечни бюджети.

   

 • Какво представлява менюто Отчет?

   

   

  В менюто Отчет, вие ще виждате графично какво се случва с вашите средства през различните периоди.

  По подразбиране вие ще видите donut(поничка) графика с главните категории на вашите разходи(съща е функционалността, ако изберете доходи). Вие ще можете да избирате между donut(поничка) или bar графика.  Също така можете да избирате категории или период. Вие отново можете да натиснете върху секторите, за да видите информация с вашите разходи по подкатегории.

  В лявата част на менюто Отчет ще видите различни опции – ще виждате пълен отчет за вашите разходи, доходи, спестявания и какво отношението между вашите доходи към разходи.

  Под графиките, вие ще видите общите разходи(или доходи) за различните главни категории и ще видите общият разход(или доход) за даденият период.  Също така ще видите и последните ви разходи(или доходи).

   

 • Как се създава Цел?

   

   

  Целите са най-добрият стимул за въдворяване в ред на финансите ви.

  За да създаде цел, трябва да влезете в  менюто  Цели и да натиснете върху бутона Добави Цел.

  Ще се се покажи нов прозорец, в който трябва да въведете Заглавие  да изберете Категория, да въведе Сума и да изберете Дата на целта ви.

  Системата автоматично ще ви покаже колко трябва да е вашето Месечно Допринасяне.

  Месечно допринасяне се калкулира като сумата на вашата Цел се раздели на месеците до изпълняването на целта ви.

  Ако имате цел от 1000 лева и времето на изпълняване на целта ви е 10 месеца, то вие трябва да допринасяте по 100 лева на месец.

  Прогнозна дата е функционалност, която ви показва, че вие можете да изпълните вашата цел по-рано, ако имате спестени пари. Ако сте избрали дата за целта ви след 10 месеца, но вие имате спестени 500 лева, а стойността на сумата вие е 1000 лева, то ако вие допринасяте по 100 лева на месец, ще постигнете с 5 месеца по-рано вашата цел.

  Трябва да знаете, че колкото повече Доходи  или по-малко Разходи имате на месец, с то толкова повече средства ще разполагате и толкова по-бързо ще постигате вашата цел.

  При достигане на сумата от вашата цел, вие можете да я Маркирате като изпълнена. При изпълняването на вашата целта, автоматично ще се прехвърлят средства от спестяванията ви към целта ви. Също така целта ще бъде отчетена като разход.

  Ако по погрешка сте решили, че целта ви е изпълнена, то вие можете да я  Маркирате като неизпълнена и ще върнете вашата цел като активна. При връщане автоматично ще се добавят средства от целта към спестяванията ви.

  Трябва да знаете, че спестените ви пари ще се разпределят между всички цели, ако изберете дадена цел за изпълнена то автоматично ще видите спад на спестените ви пари по останалите цели.

   

 • Как се създава напомняне?

  Ако искате да създаде напомняне за важно плащане, няма по-лесен начин за вас от създаване на напомняне.

  Когато сте в менюто Начало или Напомняне, вие трябва да натиснете върху бутона Добави Напомняне, след като сте натиснали бутона вие ще видите нов прозорец с поле за напомнянето и дата.

  В деня на напомнянето, в менюто Начало ще ви се покаже вашето напомняне. Също така можете да видите всички бъдещи и минали напомняния като натиснете на стрелките Календара в менюто Напомняне.

 • Какво представляват сигналите?

  Когато сумата на месечните ви разходи премине сумата на зададеният от вас бюджет, то вие ще получите сигнал за превишаване на вашият бюджета в  менюто Начало, както и ще видите и индикация над Известия(в най-горната част на сайта).

  Когато натиснете върху Известия, вие ще видите списък с всички ваши сигнали. Също вие ще виждате и всички системни съобщения от Аshi.bg

 • Какво представлява модула Спестени пари?

  Модул Спестени пари, който е видим в менюто Начало и Цели, представлява спестените ви пари от момента на регистрация в сайта Ashi.bg.

  Модулът е графично представяне на разликата между вашите доходи и разходи за месеца.

  Трябва да знаете, че тази разлика е динамична това ще рече, че Спестените пари не се калкулират към края на всеки месец. Ако имате доход от 1000 лева без нито един разход, то вие ще видите 1000 лева спестени за месеца, ако почвате да добавяте разходи, то Спестените пари за месеца ще намаляват.

  Трябва да знаете, че модул Спестени пари е важен, за по-бързото достигане на вашите цели – колкото повече спестявате на месец, толкова по-бързо ще постигнете вашата цел.